ELEKTRONISCH DELEN VAN GEZONDHEIDSGEGEVENS
LEIDRAAD BIJ  GEÏNFORMEERDE TOESTEMMING

Wat is dit? 

De geïnformeerde toestemming is de goedkeuring die je als patiënt aan je zorgverleners geeft om relevante gezondheidsgegevens elektronisch en op een veilige manier te delen. Deze gegevens zijn noodzakelijk voor je zorgverleners om jou goede zorg te bieden. De privacy wordt hierbij strikt nageleefd. Jij beslist om ze al dan niet te delen, en je kan je keuze altijd herzien.
 

Waarom

In de loop van je leven raadpleeg je verschillende zorgverleners. Door je toestemming te geven, aanvaard je dat de personen die jou behandelen informatie over je gezondheid delen met elkaar. Je zorgverleners kunnen jou beter behandelen als ze zo samenwerken en je medische voorgeschiedenis kennen. Ze kunnen je sneller verzorgen en voorkomen dat je onnodig onderzocht moet worden. Het zorgt ook voor meer veiligheid. Je zorgverleners hebben snel toegang tot je medicatie, allergieën en voorgeschiedenis, wat zeer belangrijk kan zijn bij acute problemen tijdens de wachtdienst of op de spoedafdeling.
Bekijk ook even bijgevoegd filmpje : klik hier 

 


Welke gegevens?

Alle gegevens die in het bezit zijn van zorgverleners kunnen worden gedeeld voor zover ze nuttig zijn voor je behandeling, zoals:

● resultaten van bloedonderzoeken 
● röntgenfoto’s 
● vaccinatie- en medicatieschema’s 
● voorgeschreven en afgeleverde medicatie 
● operatieverslagen, verslagen van specialisten 
● ... 

Worden gegevens automatisch uitgewisseld?


Neen. Je moet als patiënt je toestemming geven om je gezondheidsgegevens elektronisch en beveiligd te delen via het eHealth-platform. Je kan op elk moment beslissen om je toestemming in te trekken. Daarnaast kan je ook bepaalde zorgverleners uitsluiten van toegang tot je gegevens. Zelfs als je je  toestemming hebt gegeven kan je je zorgverlener vragen om bepaalde informatie niet te delen.

Wie heeft toegang tot je gegevens?

De zorgverleners met wie je een zorg- of therapeutische relatie hebt, zoals je huisarts of behandelende specialist(en), je kinesitherapeut, apotheker, verpleegkundige, vroedvrouw, tandarts of paramedisch personeel. 
Artsen die voor je werkgever, de verzekeringen, een overheidsdienst of mutualiteit werken, hebben geen toegang tot je gegevens. 

Hoe je toestemming geven?


1. Registreer zelf je toestemming via de website www.patientconsent.be. Aanmelden gebeurt met je elektronische identiteitskaart (of elektronische vreemdelingenkaart voor niet-Belgen die in België verblijven) en de bijhorende pincode. 

Handleiding voor gebruik e-ID:

https://wgcnieuwgent.be/userfiles/files/EHBO_bij_EID_gebruiken.docx.pdf

Handleiding registratie via www.patientconsent.be: 

https://wgcnieuwgent.be/userfiles/files/Handleiding_registratieprocedure_via_de_website_www.pdf


2. Via het wijkgezondheidscentrum wanneer je op consultatie komt. Bij het onthaal zal dan eerst je elektronische identiteitskaart worden ingelezen en je huisarts kan daarna je toestemming registreren tijdens de consultatie. Een pincode is dan niet nodig. Dit geldt ook voor kinderen die geen elektronische identiteitskaart hebben (kids-ID met een pincode).


Veilig en vertrouwelijk!


De elektronische netwerken voor het delen van gezondheidsgegevens zijn streng beveiligd. Ze voldoen aan de hoogste veiligheidscriteria en elke toegang tot je gegevens wordt geregistreerd. Je zorgverleners zijn gebonden aan het beroepsgeheim en het gebruik van je gegevens zonder toelating is bij wet strafbaar. Alleen zorgverleners met wie je een zorgrelatie hebt, kunnen je gegevens raadplegen.
Bovendien leven de elektronische netwerken de wet op privacy en patiëntenrechten na.


Indien je problemen hebt met je identiteitsbewijs, helpen we je graag verder aan het onthaal. 
Ook zonder identiteitsbewijs en/of registratie kan je steeds terecht bij je zorgverleners.