Noodnummers

Europees Algemeen Noodnummer

112 (gratis)

Huisartsenwachtpost

1733 

www.huisartsenwachtposten.be

Wachtdiensten tandartsen

09 033 99 69 (1,12€/min)

Wachtdiensten apothekers

09 03 99000 (1,50€/min)
www.apotheek.be

Antigifcentrum

070 245 245 (gratis)

Tele-onthaal

106 (gratis)

C.A.W. Gent Eeklo

09 265 04 00 (CAW onthaal)

Brandwondencentrum

02 264 48 48

Aidstelefoon Vlaanderen

078 15 15 15

Drugslijn

078 15 10 20

Kindermishandeling

0800 97 079

Zelfmoordpreventie

Rode Kruis

105

Kinder- en Jongerentelefoon

078 15 14 13