Een wijkgezondheidscentrum is een multidisciplinaire groepspraktijk waar verschillende zorgverleners zoals huisartsen, kinesitherapeuten, verpleegkundigen, maatschappelijk werkers, diëtisten,… samen onder één dak werken. De samenstelling van het team kan verschillen per wijkgezondheidscentrum. Elk wijkgezondheidscentrum heeft minimaal huisartsen en verpleegkundigen in dienst.

Wijkgezondheidscentra werken binnen het forfaitair systeem. Dit betekent dat u als patiënt niet betaalt voor de raadplegingen of huisbezoeken. Het wijkgezondheidscentrum ontvangt immers per ingeschreven patiënt maandelijks een vast bedrag van het ziekenfonds. Hierdoor moet u zelf financieel niets regelen. Voor meer achtergrondinformatie, klik hier.

Wijkgezondheidscentra streven naar een hoge toegankelijkheid door zo veel mogelijk drempels weg te halen, financieel, maar ook cultureel en fysiek.

Ons wijkgezondheidscentrum staat voor een integrale benadering met aandacht voor lichamelijke, psychische en sociale aspecten.

Wijkgezondheidscentra besteden we veel aandacht aan ziektepreventie en gezondheidspromotie. We zijn betrokken bij het gezondheidsbeleid van de wijk en zijn  bewoners. Samen met de lokale overheid en andere actoren uit zorg en welzijn werken we aan de verbetering van de leefomstandigheden in de wijk waar we gevestigd zijn, en aan de levenskwaliteit van de wijkbewoners.

Behoud van onafhankelijkheid en pluralisme is een belangrijk uitgangspunt.

Ons centrum is lid van de Vereniging van Wijkgezondheidscentra. Die vereniging zorgt voor de uitwisseling van informatie, begeleidt opstartende wijkgezondheidscentra en geeft ondersteuning op administratief vlak.